Cтатичні сторінки
Інформація про Інститут

Інформація про Інститут

    


   


  Інститут є бюджетною неприбутковою установою і утримується за рахунок коштів державного бюджету на підставі затвердженого Міністерством юстиції України кошторису. Навчальний заклад є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, майно, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки, штампи, бланки, власну символіку та відповідні рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банку.
      У своїй діяльності Інститут керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України, центрального органу виконавчої влади з питань державної служби, інших органів виконавчої влади у частині, зо стосується діяльності Інституту, наказами директора Інституту, а також Статутом.
      Метою діяльності Інституту є організація і забезпечення безперервного, ефективного, професійно орієнтованого навчання через поглиблення, розширення та оновлення знань, умінь і навичок на основі здобутої раніше вищої освіти (спеціальності) та практичного досвіду працівників системи юстиції, керівників та спеціалістів підприємств, установ, організацій усіх форм власності та інших осіб шляхом надання послуг з післядипломної освіти.
      Основними видами діяльності Інституту є:
- здійснення освітньої діяльності, яка включає навчальну, науково-методичну, рекомендаційну та іншу діяльність;
- розроблення основних напрямів післядипломної освіти для працівників органів юстиції на підставі визначених Міністерством юстиції потреб;
- розроблення щорічних планів-графіків для надання послуг післядипломної освіти працівників органів юстиції та інших категорій слухачів на підставі визначених Міністерством юстиції потреб;
- надання платних послуг, у тому числі у сфері освітньої діяльності, у сфері наукової та науково-технічної діяльності, у сфері житлово-комунальних, побутових та інших послуг з метою розвитку закладу післядипломної освіти, покращення умов праці та навчання учасників навчального процесу; провадження іншої діяльності, яка не суперечить законодавству.
      Інститут має ліцензії на надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації державних службовців V–VII категорій за напрямом 0304 «Право».
      У 2014 році навчальний заклад внесено до Єдиної електронної бази з питань освіти (обліковий запис 2846).


Повернення до списку

prezident.jpgvry.jpgmin_just-1.jpgkabmin-1.jpgnotar_palata.jpgzakonodavstvo.jpg