Cтатичні сторінки

Арбітражні керуючі


arbitr.jpg
Відповідно до частини першої статті 3, частини першої, четвертої  статті 97 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";, та пунктів 3,9  Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента  України від 06 квітня 2011 року № 335, передбачено, що арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори), які отримали ліцензії на провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) зобов"язаний  постійно підвищувати свій професійний рівень.
Відповідно до Порядку підвищення кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 27.12.2012 № 1973/5, підвищення кваліфікації зазначеної категорії слухачів здійснюється шляхом участі у короткострокових семінарах з питань банкрутства та відновлення платоспроможності боржника. 
Метою підвищення кваліфікації є покращення знань, умінь та набуття професійних і навичок, необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) 

Нормативна база:
 1. Господарський процесуальний кодекс України; 
 2. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України; 
 3. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; 
 4. Закон України "Про господарські товариства; 
 5. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в України; 
 6. Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; 
 7. Закон України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень; 
 8. Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності; 
 9. Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в України; 
 10. Наказ Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського  обліку, Загальні вимоги до фінансової звітності; 
 11. Наказ Міністерства фінансів України № 186 від 19.04.2001 "Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку; 
 12. Наказ Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.1999 "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування; 
 13. Наказ Міністерства фінансів України № 617 від 07.11.2003 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність; 
 14. Наказ Фонду державного майна України № 895 від 06.06.2007 "Про затвердження Положення про порядок погодження планів санації та мирових угод; 
 15. Постанова Кабміну України N 419 від 28.02.2000 "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності;


Повернення до списку

prezident.jpgvry.jpgmin_just-1.jpgkabmin-1.jpgnotar_palata.jpgzakonodavstvo.jpg