04.06.2015

Меморандум про співробітництво

4 червня 2015 року між Центром та Інститутом держави і права ім. Корецького НАН України було підписано Меморандум про співробітництво.
Метою цього меморандуму є співпраця та спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки працівників системи юстиції шляхом поглиблення, розширення
і оновлення професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду

Задля досягнення мети цього меморандуму сторони домовляються про співпрацю у таких напрямках:

Навчальний - Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції Міністерства юстиції України організовує навчальний процес та забезпечує його
висококваліфікованими викладачами з числа фахівців Міністерства юстиції України, інших державних органів та установ, залучає до співпраці науковців Інституту держави
і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Науковий -  Сторони розробляють та засобами комунікативного зв’язку, у тому числі за допомогою інтернет-ресурсів, поширюють наукові напрацювання щодо актуальних
проблем різних сфер діяльності Міністерства юстиції України та його структурних підрозділів.

Рекомендаційний - Сторони у межах своєї компетенції здійснюють наукову, аналітично-методичну роботу з питань діяльності органів юстиції, сприяють
удосконаленню та оптимізації професійної діяльності, узагальнюють прогресивний досвід і рекомендують його для застосування у практичній діяльності працівниками
територіальних органів та установ юстиції.

Меморандум укладається строком на п'ять років.

Повернення до списку

prezident.jpgvry.jpgmin_just-1.jpgkabmin-1.jpgnotar_palata.jpgzakonodavstvo.jpg