ДОВІДКА ПРО РОБОТУ ІНСТИТУТУ ПРАВА ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ МЮ УКРАЇНИ ЗА ПЕРІОД З СІЧНЯ ПО ЖОВТЕНЬ 2016 РОКУ 21.11.2016

ДОВІДКА ПРО РОБОТУ ІНСТИТУТУ ПРАВА ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ МЮ УКРАЇНИ ЗА ПЕРІОД З СІЧНЯ ПО ЖОВТЕНЬ 2016 РОКУ


Напрямками діяльності Інституту є організація і забезпечення безперервного, професійно орієнтованого навчання через поглиблення, розширення та оновлення знань на основі здобутої раніше вищої освіти (спеціальності) та практичного досвіду працівників системи юстиції, керівників та спеціалістів підприємств, установ, організацій усіх форм власності та інших осіб шляхом надання послуг з післядипломної освіти. 

Основними видами діяльності Інституту є, у тому числі, здійснення освітньої діяльності, яка включає навчальну, науково-методичну, рекомендаційну та іншу діяльність; розроблення основних напрямів післядипломної освіти для працівників органів юстиції на підставі визначених Міністерством юстиції потреб; надання платних послуг, у тому числі у сфері освітньої діяльності, у сфері житлово- комунальних, побутових та інших послуг з метою розвитку закладу післядипломної освіти, покращення умов праці та навчання учасників навчального процесу. 

На протязі 10 місяців 2016 року в Інституті права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України підвищили свій професійний рівень понад 5000 осіб. 
Згідно Державного контракту, укладеного між Інститутом права та післядипломної освіти та Національним агентством України з питань державної служби від 09.02.2016 № 6 Інститут виконує державне замовлення для надання послуг відповідно до бюджетної програми КПКВК 6121020 «Підготовка державних службовців V-VII категорій, підвищення кваліфікації державних службовців I-VII категорій, інших категорій працівників, спеціалістів з питань фінансового моніторингу у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму, працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та світової інтеграції, організація підготовки та виконання тренінгових програм і заходів з розвитку вищого корпусу державної служби, забезпечення інституційного розвитку державної служби.» 

На виконання державного замовлення Інститутом забезпечено проведення навчань з питань підвищення кваліфікації у формі професійної програми, тематичних постійно діючих семінарів, тематичних короткострокових семінарів, тренінгів державних службовців: спеціалістів структурних підрозділів апарату Міністерства юстиції України, керівників та спеціалістів та структурних підрозділів головних територіальних управлінь юстиції, спеціалістів відділів державної реєстрації актів цивільного стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції. За 10 місяців поточного року пройшли навчання 1434 особи, що складає 95,6 % від передбачених відповідними планами-графіками на 2016 рік. 

Відповідно плану-графіку на 2016 рік проводились тематичні короткострокові семінари, семінари-практикуми для нотаріусів, помічників приватних нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор та державних нотаріальних архівів. Протягом січня-жовтня 2016 року проведено 12 заходів, у яких взяли участь 533 особи. Для цієї категорії слухачів також (поза планом) було проведено 11 семінарів, кількість учасників склала - 2989

У вересні місяці поточного року започатковано проведення навчань за програмою Підготовчих курсів для осіб, які мають намір складати кваліфікаційний іспит Вищій кваліфікаційній комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України з метою підтвердження кваліфікації та/або отримання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, Вже пройшли навчання - 20 осіб. З 24 жовтня по 18 листопада 2016 року проходять навчання 17 осіб. 

У січні - жовтні 2016 року Інститутом проводились також навчання та забезпечувалось підвищення кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів). Всього за вказаний період проведено 6 семінарів, на яких підвищено кваліфікацію 158 осіб

Новою категорією слухачів підготовка (стажування), яких розпочата у червні цього року є фахівці, які мають намір отримати та/або підтвердити кваліфікацію судового експерта за програмою підготовки з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи. Станом на 01 листопада 2016 року проведено 4 заходи, у яких взяли участь 116 осіб.

Усі категорії слухачів за результатами проходження навчань (підвищення кваліфікації, стажування) отримують відповідні свідоцтва або сертифікати. 

У планах Інституту - організація навчальних курсів за професійною програмою для осіб, які мають намір займатися приватною виконавчою діяльністю, а також проведення навчань для керівників та заступників керівників установ, підприємств, організацій з правових питань. 

У зв’язку з реформуванням Державної пенітенціарної служби України доцільно започаткувати і в подальшому проводити навчання працівників структурних підрозділів Міністерства юстиції України, на яких будуть покладено обов’язки по забезпеченню належного функціонування пенітенціарної системи, а також навчання начальників установ виконання покарань, в тому числі і з питань, що стосуються належної реалізації ними повноважень, визначених статтями 40, 40-1 Закону України «Про нотаріат». 

Наукова діяльність Інституту: директор Інституту, д.ю.н., заслужений юрист України Чижмарь К.І. та перший заступник директора, д.ю.н., доцент, заслужений юрист України Журавльов Д.В. є членами спеціалізованих вчених рад по захисту докторських та кандидатських дисертацій ряду вищих навчальних закладів. Керівники Інституту також приймають активну участь у наукових, науково-практичних та міжнародних конференціях. 

Інститутом права та післядипломної освіти за участю Міністра юстиції України, представників Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Науково-дослідного інституту публічного права, Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» та Інституту держави у права ім. В.М. Корецького НАН України було проведено науково-практичну конференцію на тему: «Законодавче забезпечення вдосконалення правової системи України щодо захисту прав і свобод людини і громадянина». Матеріали науково- практичної конференції (під загальною редакцією Чижмарь К.І.) видані Інститутом права та післядипломної освіти окремим збірником. 

У жовтні 2016 року керівництво Інституту права та післядипломної освіти взяло участь у V Міжанродній науково-практичній конференції з циклу «У пошуках оптимальної моделі ув’язнення» на тему «Багатовимірність ре соціалізованих впливів у пенітенціарній роботі», яка проводилась у місті Ополе (Польща). У пленарному засіданні зазначеної конференції з науковою доповіддю виступила директор Інституту Катерина Чижмарь. Проведення зазначеної конференції надало можливість в умовах зустрічі теоретиків і практиків із різних країн Європи обговорити питання багатовимірності ресоціалізаційних випливів у пенітенціарній практиці. 

Велику увагу Інститут права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України приділяє науковій роботі. 
Тільки за 10 місяців було розроблено та видано 11 посібників та підручників, а саме: 
 • Науково-практичний коментар Закону України «Про нотаріат» / «Центр учбової літератури» -2016 //К.І.Чижмарь, Д.В. Журавльов, В.І. Олефір, О.М.Обушенко та шт./1 
 • Науково-практичний коментар Закону України «Бюджетного кодексу України» / «Центр учбової літератури» -2016 //К.І.Чижмарь, Д.В. Журавльов, В.І. Олефір, О.М.Обушенко, Н.П.Южаніна та інш.// 
 • Науково-практичний коментар Закону України «Цивільного кодексу України» / «Центр учбової літератури» -2016 //Н.М. Оніщенко, Д.В. Журавльов, С.О. Короєд та інш.// 
 • Науково-практичний коментар Закону України «Земельного кодексу України» / «Центр учбової літератури» -2016 // Д.В. Журавльов, К.І.Чижмарь ,О.А. Мартинюк та інш.// 
 • «Фінансовий моніторинг в світлі нотаріальної діяльності- методичний посібник » / «Центр учбової літератури» -2016 //К.І. Чижмарь, Д.В. Журавльов, Гаевський І.М.// 
 • «Алгоритм дій нотаріуса при проведенні державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна, державна реєстрація на який заявлена вперше - методичний посібник» / «Центр учбової літератури» -2016 //К.І. Чижмарь, Д.В. Журавльов, В.В. Нікітін, Д.В. Кирилюк, А.М. Улановська// 
 • Науково-практичний коментар Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність» / «Центр учбової літератури» - 2016 // Д.В. Журавльов, К.І.Чижмарь, В.О. Воронін, Маркус Я.І., та інш.// 
 • «Нормативний помічник нотаріуса-2016» навчально-практичний посібник/ «Центр учбової літератури» -2016 // Д.В. Журавльов, К.І.Чижмарь, С.В. Пєтков // 
 • «Нормативний помічник нотаріуса з питань державної реєстрації-2016» навчально-практичний посібник/ «Центр учбової літератури» -2016 // Д.В. Журавльов, К.І.Чижмарь // 
 • Науково-практичний коментар Закону України «Про виконавче провадження» / «Центр учбової літератури» -2016 // Олефір В.І., Іншин М.І.,Приліпко С.М., Лазур Я.В., Д.В. Журавльов, К.І.Чижмарь, Галунько В.В. та інш.// 
 • Науково-практичний коментар Закону України «Про судоустрій і статус суддів» / «Центр учбової літератури» -2016 // Буглак Ю.О., Іншин М.І., Приліпко С.М., К.І.Чижмарь, Галунько В.В., Щавінський В.Р. та інш.// 
 • Теоретико-правові основи нотаріату в Україні навчальний посібник рекомендовано до друку Навчально-методичною радою Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України / «Центр учбової літератури» -2016 // К.І.Чижмарь, Павлова Л.М.//

Повернення до списку

prezident.jpgvry.jpgmin_just-1.jpgkabmin-1.jpgnotar_palata.jpgzakonodavstvo.jpg