Науково-практична конференція 30.05.2016

Науково-практична конференція


25 травня 2016 року в Інституті права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України відбулась  науково-практична конференція «Законодавче забезпечення вдосконалення правової системи України щодо захисту прав і свобод людини і громадянина».


Конференцію проведено з метою консолідації зусиль науковців, практиків, фахівців у сфері права, органів влади, для ґрунтовного аналізу законодавства та розроблення пропозицій по удосконаленню та подальшому розвитку правової системи України щодо захисту прав і свобод людини.


Головними питаннями, які розглянуті на конференції були: відправлення правосуддя за принципами європейського права: очікування та реалії; інститут нотаріату як засіб попередження виникнення спорів та досудового їх вирішення; недоліки і переваги державної реєстрації як різновиду адміністративних послуг; банкрутство та оціночна діяльність – напрями забезпечення та захисту прав громадян в приватноправових відносинах; наказне провадження: від компетенції суду до компетенції нотаріуса; державний контроль у сфері юстиції – гарантія захисту прав та інтересів громадян; виконавче провадження в сучасних умовах: проблеми здійснення та законодавчого забезпечення; державне управління, забезпечення національної безпеки, попередження та протидії корупції в умовах децентралізації влади; роль адвоката при забезпеченні прав і свобод громадян у відносинах з органами публічної влади.


У конференції взяли участь Міністр юстиції України Павло Петренко, заступник Міністра юстиції Сергій Шкляр, видатні українські вчені:
Ю. С. Шемшученко - директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України; Н. М. Онищенко, - доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України, головний редактор Бюлетеня Міністерства юстиції України; Бошицький Юрій Ладиславович, ректор Київського університету права НАН України, Заслужений юрист України; Ю. В. Делія - професор кафедри спеціальних дисциплін та адміністративної діяльності Донецького юридичного інституту МВС України, кандидат юридичних наук, доцент та директор агентства Східноєвропейського розвитку, президент Європейського інституту безперервної освіти, доктор права, почесний професор (Словаччина) Йозеф Жатко.


Загалом участь у заході прийняли представники 27 вищих навчальних закладів та наукових інститутів. В тому числі: Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національної академії державного управління при Президентові України, Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Запорізького національного університету, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Національної академії внутрішніх справ України, Національного університету «Київський політехнічний інститут», Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова та інших.

 

Зі вступною промовою виступив Міністр юстиції України Павло Петренко, який зазначив, що Українська держава переходить від декларування прав людини до реальних кроків із забезпечення захисту цих прав.


Директор Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України Катерина Чижмарь розпочала свою промову з історії створення Інституту.


Інститут створено на базі Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції 04 грудня 2015 року, згідно Закону України «Про вищу освіту» та на підставі наказу Міністерства юстиції України.


         Було відмічено, що захід такого масштабу проводився Інститутом вперше.

 

Під час проведення конференції була розгорнута цікава професійна дискусія щодо ефективності державного контролю, зокрема, у сфері юстиції,  удосконалення правил перевірки роботи державних та приватних нотаріусів, створення змішаної системи державних виконавців.

                            

         У ході конференції також взяли участь представники Координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги, Європейського інституту безперервної освіти, Академії Служби безпеки України, а також представники Національної поліції в Луганській області, Департаменту конституційного, адміністративного та соціального законодавства Міністерства юстиції України, Поліцейського центру бойових мистецтв, Команди з впровадження політики енергоефективності в освітленні ПРООН Україна «Трансформація ринку у напрямку енергоефективного освітлення», ТОВ «Діалог-консалтинг» м. Запоріжжя, ТОВ «Д. І. О. – Трейдер Інтернаціонал», м. Кривий Ріг. Також були присутні представники головних територіальних управлінь юстиції у Київській, Тернопільській, Хмельницькій областях.

 

До збірника, виданого до конференції, увійшло 53 тези доповідей.

 

За підсумками конференції були вироблені рекомендації щодо удосконалення та подальшого розвитку правової системи України в напрямі захисту прав і свобод людини та демократизації правосуддя за принципами європейського права.


Повернення до списку

prezident.jpgvry.jpgmin_just-1.jpgkabmin-1.jpgnotar_palata.jpgzakonodavstvo.jpg