29.02.2016

Загальні питання роботи юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади

У період з 15 по 26 лютого 2016 року у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції було проведено навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації з керівниками та спеціалістами юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади на тему: «Загальні питання роботи юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади». 


  В ході семінару були розглянуті наступні питання та залучені такі лектори:

1. Юридичне нормопроектування: поняття та особливості в Україні. Актуальні проблеми підготовки та проведення конституційної реформи в Україні. Аналіз судової практики у справах про оскарження рішень. Верховенство права як принцип нормо проектувальної діяльності.

(лектор – Старший викладач кафедри педагогіки психології медичного та фармацевтичного права Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика Юрковська Лідія Геннадіївна)


2. Регламент Кабінету Міністрів України. Правила підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України. Регламент Верховної Ради України.

(лектор – доцент кафедри теорії та історії держави і права Інституту політології та права Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, к.ю.н. Касперський Ігор Петрович)


3. Загальні вимоги до мови і стилю нормативно-правового акта. Термінологія законодавства і проблеми її стандартизації.

(лектор – старший викладач кафедри юридичного документознавства Національної академії внутрішніх справ Проценко Галина Петрівна)


4. Організація роботи з підготовки законопроектів. Законодавча техніка та основні вимоги до оформлення проектів законів.

(лектор – головний радник з правових питань "Keсарев консалтинг" Шуліма Альона Олександрівна)


5. Систематизація законодавства.


(лектор – заступник начальника Управління – начальник відділу систематизації законодавства Управління систематизації законодавства та правоосвітньої діяльності Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності Міністерства юстиції України Поворозник Ольга Орестівна)


6. Правове регулювання трудових відносин. Загальна характеристика законодавства про оплату праці. Актуальні питання щодо надання відпусток.

(лектор – доцент кафедри трудового права, та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка к. ю. н Сіроха Дмитро Ігорович)


7. Стан сучасного законодавства про адміністративні правопорушення: напрями вдосконалення з метою подолання корупції. (лектор – заступник директора з навчальної роботи Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції, д.ю.н. професор Пєтков Сергій Валерійович).


8. Державна виконавча служба: правова природа та перспективи функціонування. Інститут приватних виконавців.

(лектор – заступник начальника відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Київській області Роєнко Роман Володимирович)


9. Доступ до публічної інформації.

(лектор – к.ю.н. зі спеціальності теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, доцент. Скакун Юлія Володимирівна)


10. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» Порядок заміни боржника у зобов’язанні за договором.

(лектор – юрисконсульт державного підприємства «Українська правова інформація» Серпутько Галина Михайлівна)


11. Сучасні методи управління персоналом у системі державної служби України.

(лектор – директор Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців Київської обласної державної Адміністрації к.е.н., доцент Лукін Сергій Юрійович)

12. Структура нормативно-правового акта.

(лектор – експерт Центру політико-правових реформ, к.ю.н Банчук Олександр Анатолійович )

13. Загальна характеристика законодавства про оплату праці. Правове регулювання трудових відносин.

(лектор – доцент кафедри трудового права, та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка Сіроха Дмитро Ігорович)

14. Запобігання дискримінації в системі соціальної політики.

(лектор – викладач кафедри загальної та практичної психології Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України д.психол.н., доцент Бевз Галина Михайлівна)

15. Практичні заходи організаційної роботи, пов’язаної з укладанням договорів (контрактів), участі у їхній підготовці та здійснені заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань.

(лектор – Доцент кафедри цивільного права Академії адвокатури України

к.ю.н Федоришин Олександр Олександрович)

16. Ділова українська мова.

(лектор – старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін ВНЗ «Національна академія управління» Железняк Неля Миколаївна)

На семінарі були присутні 28 осіб.


По закінченню семінару був проведений підсумковий залік, за результатами якого слухачам видані Свідоцтва про підвищення кваліфікації.


Проведення семінару супроводжували: заступник завідувача навчально-організаційного кабінету Князєва Олена Володимирівна та методист 1 категорії навчально-організаційного кабінету Артюх Олена Григорівна.


Повернення до списку

prezident.jpgvry.jpgmin_just-1.jpgkabmin-1.jpgnotar_palata.jpgzakonodavstvo.jpg