Cтатичні сторінки

Працівники органів юстиції та центральних органів виконавчої влади

Відповідно до статті 29 Закону України "Про державну службу" державним службовцям створюються умови для навчання і підвищення кваліфікації у відповідних навчальних закладах (на факультетах). 
Пунктом 17 Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 року № 564, визначено, що державними замовниками на підвищення кваліфікації державних службовців IV - VII категорії та перепідготовки державних службовців є органи, на які поширюється дія Закону України "Про державну службу". 
Державним замовником на підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, що відносяться до V-VІІ категорії посад державних службовців, є, зокрема, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади (пункт 4 Порядку формування державного замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 року № 1262). 
Забезпечення органами державної влади, у тому числі міністерствами, стратегічного та поточного планування професійного навчання працівників органів державної влади; забезпечення безперервності, цілеспрямованості та індивідуалізації підвищення кваліфікації працівників органів державної влади визначені як самостійні заходи на виконання Комплексної програми підготовки державних службовців, затвердженої Указом Президента України від 9 листопада 2000 року № 1212/2000. Визначення потреб у підвищенні кваліфікації працівників органів юстиції здійснюється, виходячи з граничної чисельності працівників, складу та руху кадрів органів юстиції, категорій посад державних службовців, функціональних напрямів їх діяльності. Заняття в Центрі проводяться відповідно до Плану-графіка підвищення кваліфікації, який затверджується наказом Міністерства юстиції України щороку. 
Підвищення кваліфікації у Центрі здійснюється у формі тематичних постійно діючих семінарів, тематичних короткострокових семінарів, тренінгів та за професійними програмами. 
Програми тематичних короткострокових (ТКС) та постійно діючих семінарів (ТПДС) передбачають вивчення сучасних питань державного управління, державної служби, нових нормативно-правових актів, актуальних правових питань. 
Навчання проводяться з наступними основними категоріями слухачів: 
  • працівники структурних підрозділів апарату Міністерства юстиції;
  • працівники центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України;
  • керівники та спеціалісти структурних підрозділів Головних територіальних управлінь юстиції в областях та місті Києві та інші. 
Заняття в Центрі проводяться відповідно до Плану-графіка підвищення кваліфікації, який затверджується наказом Міністерства юстиції України щороку. 

Нормативна база: 
1. Закон України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII «Про державну службу». 
2. Указ Президента України від 9 листопада 2000 року «Про комплексну програму підготовки державних службовців». 
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 року № 564 «Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування». 
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 року № 228 «Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України». 
5. Указ Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади».

Повернення до списку

prezident.jpgvry.jpgmin_just-1.jpgkabmin-1.jpgnotar_palata.jpgzakonodavstvo.jpg